Professionals helpen elkaar uit!

Business 2 Business

hulp voor de jeugdwerker

Werk jij met kinderen?

Versterk je team met DeJazz Kidzz!!

DeJazz Kidzz wilt er niet alleen zijn voor de kinderen, maar ook voor alle andere professionals en personen die met groepen kinderen werken. Met professionals bedoelen we niet alleen de mensen die opgeleid zijn om met kinderen te werken. Ook personen die professional zijn in een bepaald vak waar kinderen komen, denk aan activiteiten zoals bowlen, golf, klimmen, evenementen van winkels etc.

Wij willen onze hulp bieden aan iedereen die met kinderen werkt. Iemand die goede ideeën heeft en veel wilt doen voor de kinderen, maar op dat moment handen en/of ogen te kort. Of misschien heb je net niet genoeg kennis of beheers je bepaalde kwaliteiten niet, om een dergelijke groep kinderen te leiden.

Voor professionals die met kinderen te maken krijgen

kinderbegeleiding dejazz kidzz

Professionals samen sterk!

Meer aandacht is goed voor kinderen

We hoeven elkaar niet altijd als concurrenten te zien en langs elkaar te werken. En er zijn veel meer samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende vakgebieden, dan waar velen op het eerste gezicht aan denken. DeJazz Kidzz heeft een bredere kijk op deze dingen en staat daarom open voor veel unieke samenwerkingen. Wij leggen de focus op de kwaliteiten die je te bieden hebt en wat je in de praktijk doet, nog niet eens denkend aan het soort vak (baan, professie) dat je uitvoert. Doordat je hier de focus op legt kom je tot veel meer mogelijkheden en manieren van samenwerken. Zo komen we tot dit brede concept. Niet alleen professionals uit willen helpen binnen scholen en instanties, maar ook focussen op al die commerciële bedrijven en particuliere ondernemingen. Het enige dat wij professionals allemaal zeker delen, is ‘het te maken krijgen met kinderen’. En door te kijken naar welke kwaliteiten we naar de kinderen toe aanbieden en niet specifiek of je bijvoorbeeld wel binnen zorg, welzijn of als leraar werkt, zijn er veel meer manieren om elkaar uit te helpen en aan te sterken.

We willen dat alle professionals een mogelijkheid krijgen om hun ideeën binnen hun beroep volledig te kunnen uitwerken. Niet dat ze tegen gehouden worden door bijvoorbeeld te weinig mankracht of net niet bepaalde andere kwaliteiten te hebben.

Door elkaar uit te helpen als professionals kunnen we nog meer voor de kinderen bereiken. En ongeacht wat je doet met kids, dit is wat we allemaal willen. Allemaal willen we de kinderen een onvergetelijke tijd geven en ze tot het uiterste plezier laten ervaren en ze iets bij willen brengen. Samen kunnen we deze doelen nog beter en makkelijker behalen.

De beste verjaardag ooit met DeJazz Kidzz

Voor onderneming en particulier

Met commerciële achtergrond

DeJazz Kidzz kan een helpende hand bieden aan de professionals werkend binnen de commerciële sector en particuliere ondernemingen! Je bent dan een professional in een bepaald vak waar toevallig ook kinderen komen. Dit kan variëren van een evenement dat georganiseerd wordt door winkels tot een game- of speelhal waar de kinderen in groepsvorm aan deel kunnen nemen, waar ook groepsreserveringen geplaatst kunnen worden. Je bent dan wel opgeleid en getraind om die activiteit of evenement te organiseren, maar mist misschien net dat beetje kennis om een dergelijke groep kinderen te begeleiden. Of je kan reserveringen niet aannemen omdat je de mensen of juiste professionals hiervoor mist. Daar kunnen wij bij inspringen! Maar denk ook aan al die bedrijfsfeesten en events en dan ouders de mogelijkheid kunnen geven hun kinderen mee te nemen.

DeJazz Kidzz helpt je uit waar jij dit nodig hebt!!

De beste verjaardag ooit met DeJazz Kidzz

Ondersteuning en begeleiding

Professionals uit alle vakgebieden

Wij kunnen ondersteuning bieden in het begeleiden en opvangen van de kinderen, zodat de professional zich nog meer kan focussen op zijn/haar vak. Op die manier heb je een helpende hand en zou je de kinderen en ouders/verzorgers nog meer kunnen (aan)bieden of grotere en andere groepen kunnen aannemen. Zo kunnen we elkaar ook helpen op het gebied van promotie. Jij wordt met je bedrijf op nog meer plekken benoemt en visa versa. Tegenwoordig met alles wat er aangeboden wordt, is elke soort promotie goed meegenomen.

ondersteuning en begeleiding

Voor scholen en zorginstellingen

Een helpende hand…

Van de professionals die werkzaam zijn op scholen en binnen andere zorg- en welzijnsinstanties waar ze met kinderen werken, wordt steeds meer verwacht. Naast dat zij zich bezig houden met hun afgestudeerde kennis en kwaliteiten, bijvoorbeeld het lesgeven, moeten zij zich ook steeds meer bezig houden met andere opvoedvragen. Denk hierbij aan de al jaren terugkerende vragen en discussies… beweging en gezonde voeding en niet te vergeten het digitale tijdperk.
Veel scholen en instanies zijn goed bezig met het bewuster omgaan met deze veranderingen en proberen dit zoveel mogelijk te integreren en toe te passen. Ook opvoedvragen die ouders/verzorgers tussendoor krijgen, gaan steeds vaker naar een meester, directrice of andere professional. Het zijn vaak vragen over wat er op dat moment speelt bij hun kind, denk aan social media of games. Er wordt dan aangegeven dat ze er iets mee moeten doen. Ook overheidsinstanties zoals de gemeentes pakken signalen op en verwachten dat professionals over gaan tot actie. Dit willen alle professionals zeker doen, maar hebben hier vaak te weinig middelen en/of mensen voor om alles goed op te kunnen pakken.

DeJazz Kidzz Splashmob

Er wordt veel van je verwacht

Soms zijn er handen te kort

Het kan zo zijn dat de gemeente contact op neemt en verwacht dat je als school/instelling een bepaalde problematiek oppakt. Zoals al eerder gezegd willen bijna alle professionals zeker hun steentje bijdragen, alleen wordt het tegenwoordig steeds meer. Iedereen verwacht steeds meer van meesters en juffrouwen op de scholen en willen dat professionals meer bereiken in een kortere tijd. Naast dat je ons kan boeken om voorlichting en bewustwording te geven en creëren, is het ook mogelijk om ons in te huren om jou uit te helpen bij een eigen concept of activiteit. Het kan misschien voorkomen dat je als professional een bepaald idee hebt, maar te weinig personen om het uit te voeren of je hebt er zelf de uren niet voor om het te doen. Dan kan je ons als professionals inhuren om je een handje te helpen of om de uitvoering te verzorgen.

KvK nr: 68543956